2018-02-22
Kallelse till vårmöte 2018

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, torsdagen den 15 mars 2018

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av ett år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

2017-11-06
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte

Datum: Torsdagen den 30:e november

Tid: Klockan 19:00

Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 4. Fastställande av föredragningslista. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

§ 7. Ekonomisk redovisning

§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 

§ 11. Mötets avslutande

 

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här 

PS.

Det kommer även i år att finnas möjlighet att köpa presentkort á 500:- i Lundsbergs GK. Detta kan man använda som betalning för en Grönt Kort-kurs, eller som delbetalning av sin årsavgift.

Varför inte passa på att köpa ett presentkort i julklapp till en i familjen, släkten eller kompisgänget!

Jag sticker ut hakan i år igen och lovar lotta ut ett bland höstmötesdeltagarna om deltagarantalet överstiger 15 st exklusive styrelsen.

 

Välkomna!

MVH Joakim Kristoffersson

Ordförande Lundsbergs GK

2017-10-31
Greener och grästees stänger söndagen den 5/11

Greenerna är nu luftade och dressade.

På söndag har vi en arbetsdag och då stänger vi både klubbhus, grästees, Driving Range och greener för säsongen.

Var vänlig, beträd inte frostiga greener!

2017-10-12
Tävling söndagen den 15/10

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble! Vi spelar i lag, men vi anmäler oss individuellt. Lagen lottas ihop!
Spelform: Scramble
Startavgift 50:- Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart 12:00
Samling vid klubbhuset 11:40
OBS! För att tävlingen skall bli av krävs att minst 20 personer anmäler sig.
Välkomna!

2017-09-17
Tävling söndagen den 24/9

Härmed inbjuder Lundsbergs GK till en Cross-Country-Scramble, dvs vi spelar baklänges samt kors och tvärs på banan. Det blir alltså en ny bansträckning, helt annorlunda mot vad den brukar vara!

Tävlingen genomförs för femte gången. Tävlingen är öppen för både medlemmar och gäster. Anmälan görs i par. OBS! Det krävs minst 12 anmälda par för att tävlingen ska bli av.

Spelform: Parspel – Scramble 18 hål
Speldatum: Söndagen den 24:e september
Starttid: Samling 08:50 (kom i tid), Shotgun-start ca klockan 09:30 Startavgift: 100:- per person, ev tävlingsgreenfee 50:-
Om du inte har en spelkamrat, hör av dig till klubben så försöker vi ordna en!
Anmäl er genom att klicka här

Februari/Mars 2018

19

20

Ti

21

On

22

To

23

Fr

24

25

BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Banan stängd för säsongen
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.