2019-10-22
Banan stängd

Banan är nu stängd för säsongen.
Blötan har gjort banan näst intill ospelbar för tillfället.
Därför får gräset nu vila.
Inga vinterflaggor sätts ut med tanke på blötan.
Klubbhus och puttinggreen är nu stängda!
Välkommen igen 2020!

2019-10-23
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte
Datum: Onsdagen den 13:e november
Tid: Klockan 18:00
Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Föredragningslista:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 4. Fastställande av föredragningslista.
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 7. Ekonomisk redovisning
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter
Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 10. Övriga frågor (information och diskussion).
§ 11. Mötets avslutande
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

PS.
Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även informera om det nya handicapsystemet som genomförs nästa säsong.
Välkomna!

2019-09-22
Tävling lördagen den 28/9

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble!
Vi spelar i fyrmannalag, men vi anmäler oss individuellt.
Lagen lottas ihop!

När: Lördagen den 28e september

Spelform: Scramble 18hål
Startavgift 100:-
Ev tävlingsgreenfee: 0:- Passa på att spela vår höstfina bana!
Shotgunstart 10:00
Samling vid klubbhuset 09:40

OBS! För att tävlingen skall bli av krävs att minst 20 personer anmäler sig.
Klicka här för att komma till anmälan!

2019-09-07
Tävling lördagen den 14/9

Härmed inbjuder Lundsbergs GK till en Cross-Country-Scramble, dvs vi spelar baklänges samt kors och tvärs på banan. Det blir alltså en ny bansträckning, helt annorlunda mot vad den brukar vara! Tävlingen genomförs för sjunde gången.

Tävlingen är öppen för både medlemmar och gäster.
Anmälan görs i par

När: Lördagen den 14/9
Spelform: Parspel – Scramble 18 hål
Starttid: Samling 08:50 (kom i tid), Shotgun-start ca klockan 09:30
Startavgift: 100:- per person, ev tävlingsgreenfee 50:-

Om du inte har en spelkamrat, hör av dig till klubben så försöker vi ordna en!

Klicka här för att komma till anmälan!

2019-08-25
Banan stängd t.o.m. 16:00 söndagen den 25/8

Vi spelar KM

Februari/Mars 2020

17

18

Ti

19

On

20

To

21

Fr

22

23

BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Anläggningen stängd för säsongen! Klubbhuset stängt
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.