2021-11-21
Banan stängd för säsongen

Idag söndagen den 21/11 stänger vi banan. Spelförbud idag pga frost.

Vi tackar alla medlemmar och gäster för ett bra år på LGK och önskar er välkomna nästa säsong!

2021-11-16
Kallelse till höstmöte 2021

Lundsbergs GK hälsar medlemmar välkomna på årets höstmöte.
Datum: Tisdagen den 7:e december
Tid: Klockan 18:00
Plats: Kulturhuset, lilla galejan, Storfors

Klubben bjuder på fika
Klicka här för att komma till anmälan!
Välkomna!

Föredragningslista 2021

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 6 

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§ 7

Ekonomisk redovisning

§ 8

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.

§ 9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 10

Övriga frågor (information och diskussion).

§ 11

Mötets avslutande

2021-11-14
Hålpipning

Måndagen den 15/11 hålpipar vi greenerna på LGK. Banan stänger preliminärt söndag kväll, den 21/11.

Alla 9 hålen spelbara.

Höstgreenfee 100:- senior (50:- junior)

Lägesförbättring en klubblängd på spelfältet

2021-10-12
Banrapport 2021-10-12

Banan öppen igen. Den är blöt men spelbar.
7st spelbara hål (1-4 samt 7-9)
Matt-tee på hål 7 pga översvämning
Greenerna nyklippta idag och är mycket bra för årstiden!

Höstgreenfee 100:- senior (50:- junior)

Lägesförbättring en klubblängd på spelfältet.

2021-10-06
Banan stängd tom fredagen den 8/10!

Banan är just nu STÄNGD. Den var på väg att återhämta sig jättebra, vi klippte tom greenerna tisdagen den 5/10. Men det senaste dygnets regnande har gjort banan ospelbar. Älven har svämmat över så man kommer inte över till hål 5. Fw på hål 8 har fått en sjö.
Banan behöver nu torka upp.
Nytt beslut om vi kan öppna banan under helgen tas på fredag.

Januari 2022

17

18

Ti

19

On

20

To

21

Fr

22

23

BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Banan stängd för säsongen
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.