Om golfbanan


Lundsbergs golfbana

Lundsbergs golfbana ligger i Storfors kommun i östra Värmland, mellan sjöarna Matlången och Hållsjön.

Banan, som är av skogs- och parkkaraktär, är ritad av Ruzzo Reuss.

Historik

Vid klubbens bildande 1993 fattades ett principbeslut om att inga lån skulle tas, varför hela banan inte kunde byggas på en gång.
All finansiering gjordes enbart med pengar från medlemsinsatser, reklamintäkter samt elevhemsinsamlingar från före detta elever vid Lundsbergs Skola.

Banan byggs

Under hösten 1993 byggdes drivingrangen vilken togs i bruk juli 1994. Våren 1994 påbörjades bygget av de tre första greenerna, och under sommaren bearbetades all mark för fairway.

Sommaren 1995 byggdes ytterligare 2 greener och på hösten kunde medlemmarna för första gången gå en runda på banan, dock med provisoriska greener.

Invigning

I samband med Lundsbergs Skolas 100-års-jubileum invigdes golfbanan den 26 maj 1996, och under sommaren byggdes de sista greenerna klart.