AugustiOktober 

September 2017

1

2

 09:00 Tävling: KM

3

4

 17:00 Arbetskväll

5

6

 09:00 Tävling: Företagsgolf: Shotgunstart

7

8

9

10

11

12

13

14

 17:00 Tävling: Torsdagsgolf #19 OBS 17:00

15

16

17

 15:00 Tävling: Torsdagsgolf #20 OBS 15:00

18

19

20

 17:00 Damgolf 17:00

21

22

23

24

 07:00 Startförbud pga tävling 07:00 - 14:30  09:30 Tävling: Lundsberg Cross Country 2017  15:00 Utbildning: Juniorträning & Golfkul

25

26

27

 17:00 Damgolf 17:00

28

29

30

 AugustiOktober