Tävlingsregler


Dessa tävlingsregler gäller som tillägg till VGDF:s Regelkort


 

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Utöver VGDF:s Regelkort gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

Områden där övning är tillåten
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange, på eller nära övningsgreenen.

 

VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, och på tävlingsanmälan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
 

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling görs enligt instruktioner för tävlingen via golf.se eller i golfterminalen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,9; Klass B handicap 13,0 till 24,9; Klass C handicap 25,0 till 36,0 och klass D handicap 37-54
Vid mindre startfält kan den enskilda tävlingen delas i två lika stora klasser.
 

Särskiljning i slag- och matchspel
Särskiljning sker enligt gällande utgåva av Spel- Och Tävlingshandboken.

Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren utesluts ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.