Banguide

Hål 1Par 4

Hål 1

Tufft utslag med stor grop framför gul tee. Därefter tjock ruff. Out höger sida mot Drivingrange.

Hål 2Par 3

Hål 2

Par 3-hål på 138 meter från gul tee. Damm höger sida vid inspel.

Hål 3Par 4

Hål 3

Par 4-hål, delvis uppför.

Lokal regel: Vänstra sidan av banan från gul tee fram till krön med trädsamling räknas som sidovatten.

Hål 4Par 4

Hål 4

Dogleg höger. Damm framför tee innan fairway. Sumpmark vänster sida. 3 bunkrar framför green. Utslag med järnklubba rekommenderas för att inte hamna i ruff höger eller sumpmark vänster.

Lokal regel: Sidovattenhinder fram till 7:ans tee på vänster sida.

Hål 5Par 5

Hål 5

Banans längsta hål,458 meter. Dogleg höger-höger. Älv framför green.

Lokal regel: Diket mellan banan och vägen är outgräns. Asfalltskant är gränsen.

Hål 6Par 4

Hål 6

Ett blint par 4-hål. Dogleg vänster. Försöker man gena över kullen är det lätt att hamna i ruff eller dike som går rakt över fairway. Se till att det är tomt framför er innan ni slår ut. Vänta på klocksignal.

Hål 7Par 3

Hål 7

Par 3-hål där green ligger högt. Endast flagga syns. Förrädisk gran på höger sida hitom green.

Lokal regel: Out längs hela vägen på vänster sida.

Hål 8Par 5

Hål 8

Smalt par 5-hål. Dike längs hela vänstra sidan. Ruff höger sida i 220 meter från gul tee.

Hål 9Par 4

Hål 9

Par 4-hål med bred fairway. Dunge vänster snett framför gul tee. Fördel att ligga lite till vänster för att inspelet till green inte skall vara skymt.