2020-11-10
Arbetsdag/Städdag på golfklubben

Söndagen den 15:e november har vi arbetsdag/städdag. Det är utomhusarbete med ordentliga avstånd mellan arbetsuppgifterna.

Samling vid klubbhuset 10:00 för fördelning av arbetsuppgifter.
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

2020-11-06
Banstatus 2020-11-06

Banan är öppen med ordinarie greener!
Fw är givetvis lite blöt på sina ställen, men dagens 9-hålare innehöll inga pluggade bollar.
Lägesförbättring på fw
Ordinarie tees
Greenerna hålpipade v.43
Toan på kortsidan av klubbhuset är stängd pga renovering.
Klubbhuset öppet (toa finns i omkl.rum)
Varuautomaten fylls ej på längre.
Kaffe och choklad finns i dryckesdelen.

Gästgreenfee 150:- heldag säsongen ut.
Välkomna!

2020-11-03
Digitalt höstmöte 2020

Med tanke på den ökande smittspridningen i samhället så kör vi ett digitalt höstmöte, tisdagen den 24:e november. Vi återkommer med information hur medlemmar kan delta i mötet.

Det som skall beslutas av medlemmarna är avgifter 2021 och styrelsens förslag kommer att vara att de blir oförändrade jämfört med 2020.

Föredragningslista 2020

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 6 

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§ 7

Ekonomisk redovisning

§ 8

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.

§ 9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 10

Övriga frågor (information och diskussion).

§ 11

Mötets avslutande

 

2020-06-09
Damgolf onsdagar

Onsdagen den 10/6, kl. 17.30 är alla damer/tjejer välkomna till en nio hålsrunda på vår fina golfbana. Det bjuds på fikabröd innan vi spelar.
Vi samlas varje onsdag framöver för träning och trevlig gemenskap.
Vi följer Folhälsomyndighetens rekommendationer.

Väl mött på banan???
Hälsningar Perina Österberg 

Vid frågor kontakta Perina Österberg/damkommitte'n 070/398 33 99.

2020-05-20
Grönt Kort för 500:- Kursstart 4:e juni

Nu kan du testa om golf är något för Dig. Lundsbergs GK erbjuder Grönt Kort till prova-på-pris. Du får utnyttja hela anläggningen under utbildningstiden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
Fokus på nya utbildningen är att det nu ska bli lättare att snabbt komma ut på golfbanan och spela.

Klubbor finns till utlåning.
Efter kursen får du ett förmånligt erbjudande om fortsatt spel resten av säsongen

Anmäl dig här!

Utbildningsansvarig: Joakim Kristoffersson, 070-567 79 02