2019-02-26
Regelkväll direkt efter vårmötet den 19/3

Från och med den 1:a januari gäller nya golfregler och det är en hel del som är ändrat.

Därför kommer vi att direkt efter vårmötets slut ha en regelkväll, där vi går igenom de viktigaste nyheterna och de största förändringarna du behöver känna till inför säsongen.

Under fikat anordnas ett regelquiz - flest rätt vinner fria rangebollar under 2019!

Anmälan till vårmötet gäller även som anmälan till regelkvällen.
Klubben bjuder på fika.
Välkomna!

2018-10-30
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte

Datum: Tisdagen den 20:e november

Tid: Klockan 18:00

Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 4. Fastställande av föredragningslista. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

§ 7. Ekonomisk redovisning

§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 

§ 11. Mötets avslutande

 

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här 

PS.

Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även visa lite bilder och diskutera de banförändringar vi påbörjat (främst runt hål 2 & 3).

Välkomna!

MVH Joakim Kristoffersson

Ordförande Lundsbergs GK

2018-10-17
Banan är stängd för säsongen!

Banan, klubbhuset och puttinggreen är stängd för säsongen.

Driving Range är nu stängd.

2018-10-01
Tävling söndagen den 7/10

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble!
Speldag är söndagen den 7:e oktober.

Vi spelar i lag, men vi anmäler oss individuellt.
Vi siktar på fyrmanna, men beroende på deltagarantalet kan det bli några tremannalag också.

Lagen lottas ihop!

 

Spelform: Scramble
Startavgift 50:-
Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart 11:00 OBS NY STARTTID!
Samling vid klubbhuset 10:40

OBS! För att tävlingen skall bli av krävs att minst 20 personer anmäler sig.

2018-09-05
Tävling lördagen den 8/9

Härmed inbjuder Lundsbergs GK till en Cross-Country-Scramble, dvs vi spelar baklänges samt kors och tvärs på banan. Det blir alltså en ny bansträckning, helt annorlunda mot vad den brukar vara! Tävlingen genomförs för sjätte gången.

Tävlingen är öppen för både medlemmar och gäster. Anmälan görs i par
 
Spelform: Parspel – Scramble 18 hål
Starttid: Samling 08:50 (kom i tid), Shotgun-start ca klockan 09:30
Startavgift: 100:- per person, ev tävlingsgreenfee 50:-
Om du inte har en spelkamrat, hör av dig till klubben så försöker vi ordna en!