2021-03-09
Kallelse till vårmöte 2021

Härmed kallas alla medlemmar i Lundsbergs GK till vårmöte, tisdagen den 30 mars 2020.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Digitalt via Google meet

Vi hoppas att ni kan delta på mötet. Det är viktigt att vi får deltagare, eftersom bland annat ordförande, styrelseledamöter och ny kassör skall väljas.
Välkomna!

Direktlänk Föredragningslista vårmöte:

Verksamhetsberättelse 2020, Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021 kommer inom kort på hemsidan.
2020-11-17
Banan stängd för säsongen

Efter en av de längsta säsongerna i klubbens historia, så stänger vi nu banan. För tillfället finns inga vinterflaggor ute. De blöta ytorna behöver vila efter veckans regn.

Rangen  är öppen, det finns två mattor plus lite bollar för självplock.

Klubbhuset är stängt, så det finns tyvärr inga toaletter tillgängliga.

Vi vill tacka banpersonal, medlemmar och gäster för en fantastisk golfsäsong! Välkommen åter 2021.

2020-11-10
Arbetsdag/Städdag på golfklubben

Söndagen den 15:e november har vi arbetsdag/städdag. Det är utomhusarbete med ordentliga avstånd mellan arbetsuppgifterna.

Samling vid klubbhuset 10:00 för fördelning av arbetsuppgifter.
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

2020-11-06
Banstatus 2020-11-06

Banan är öppen med ordinarie greener!
Fw är givetvis lite blöt på sina ställen, men dagens 9-hålare innehöll inga pluggade bollar.
Lägesförbättring på fw
Ordinarie tees
Greenerna hålpipade v.43
Toan på kortsidan av klubbhuset är stängd pga renovering.
Klubbhuset öppet (toa finns i omkl.rum)
Varuautomaten fylls ej på längre.
Kaffe och choklad finns i dryckesdelen.

Gästgreenfee 150:- heldag säsongen ut.
Välkomna!

2020-11-03
Digitalt höstmöte 2020

Med tanke på den ökande smittspridningen i samhället så kör vi ett digitalt höstmöte, tisdagen den 24:e november. Vi återkommer med information hur medlemmar kan delta i mötet.

Det som skall beslutas av medlemmarna är avgifter 2021 och styrelsens förslag kommer att vara att de blir oförändrade jämfört med 2020.

Föredragningslista 2020

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 6 

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§ 7

Ekonomisk redovisning

§ 8

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.

§ 9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 10

Övriga frågor (information och diskussion).

§ 11

Mötets avslutande