30/03/2024
Rangen öppen!

Hej!
Rangen är nu öppen på LGK.Bollautomaten är påfylld.
Rangemattor på plats.
Flaggorna är där de ska vara.
Målplåtar för 25-meterschippar är utställda.

Automaten har kortläsare med touchskärm.Priset för en hink med bollar är 30:-

-ERBJUDANDE OM TAG TILL BOLLAUTOMATEN
Även i år har vi valt att inte ha några säsongskort till bollautomaten.
Istället så köper man ett antal hinkar som så laddas på din boll-tag.
Ju högre summa du laddar på tagen, desto bättre blir priset per hink.
Priser:
300:- ger 12 hinkar  (25:- per hink)
600:- ger 30 hinkar  (20:- per hink)
900:- ger 50 hinkar (18:- per hink)

Klicka här för länk till beställning av tag till bollautomaten!

För snabbare hantering av bolltag, så får man gärna i samband med beställning swisha in summan till klubben på:
123-512 85 17
Skriv "Tag bollautomat" som meddelande.

Har du inte swish funkar bankgiro, men då tar det några dagar innan aktivering.
Bankrigo: 5870-2002
Skriv "Tag bollautomat" som meddelande även här.

MVH styrelsen LGK

06/03/2024
Kallelse till vårmöte 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Lundsbergs GK till vårmöte, onsdagen den 27 mars 2024.

Tid: Klockan 18:00

Plats: Storfors Kulturhus, Valsaren (bredvid biblioteket)

Anmälan om deltagande görs genom att klicka här!

Vi hoppas att ni kan delta på mötet. Under punkten övriga frågor vore det intressant att diskutera idéer och synpunkter på hur vi kan fortsätta att utveckla vår anläggning.

Klubben bjuder på fika.

Dessutom kommer det finnas möjlighet att besöka vår golfhall i Jordkullen Arena samt titta in till golfsimulatorn.

Välkomna!

Direktlänk Föredragningslista vårmöte

Verksamhetsberättelse 2023, Verksamhetsplan 2024 samt budget 2024 kommer inom kort på hemsidan.

07/11/2023
Kallelse till höstmöte 2023

Lundsbergs GK hälsar medlemmar välkomna på årets höstmöte.
Datum: Tisdagen den 28:e november
Tid: Klockan 18:00
Plats: Jordkullen Arena, boulelokalen, Kroppavägen 7 Storfors
Klubben bjuder på fika

Klicka här för att komma till anmälan!
Välkomna!

Föredragningslista 2023

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 6 

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§ 7

Ekonomisk redovisning

§ 8

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.

§ 9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 10

Övriga frågor (information och diskussion).

§ 11

Mötets avslutande

08/09/2023
Tävling lördagen den 9/9

På lördag spelar vi KM på LGK.
Banan är stängd 07-16 för övrigt spel

08/08/2023
BANAN STÄNGD onsdag 9/8

Gårdagens regn och kommande regn gör oss tvungna att stänga banan tillsvidare.
Så fort det blir spelbart kommer ny information.