2020-05-20
Grönt Kort för 500:- Kursstart 4:e juni

Nu kan du testa om golf är något för Dig. Lundsbergs GK erbjuder Grönt Kort till prova-på-pris. Du får utnyttja hela anläggningen under utbildningstiden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
Fokus på nya utbildningen är att det nu ska bli lättare att snabbt komma ut på golfbanan och spela.

Klubbor finns till utlåning.
Efter kursen får du ett förmånligt erbjudande om fortsatt spel resten av säsongen

Anmäl dig här!

Utbildningsansvarig: Joakim Kristoffersson, 070-567 79 02
 
2020-05-06
Träning med Pro Mikael "Bumle" Karlsson

Torsdagen den 21 maj kommer Mikael ”Bumle” Karlsson till Lundsbergs GK för att hålla lektioner/träning.

Lektionerna är 1 timme och kommer att ske i grupp med ca 6 personer i varje grupp och kostar 250 kr/person.  Tider kommer att skickas ut efter att anmälningarna inkommit och kommer att fördelas ungefär efter Hcp.

Fokus i år är på närspel, men om intresse finns så kan det finnas möjlighet för 1-2 grupper med vanlig träning.

Anmälan sker genom att klicka här!
Sista anmälningsdatum: 2019-05-15
Först till kvarn gäller! Anmälan är bindande!

 

Ev frågor besvaras av Ulf Jansson 070-2033887 eller Anders Pettersson 070-5229401

2020-03-16
Vårmötet flyttat till tisdagen den 31 mars!

Med tanke på nu rådande omständigheter har vi beslutat att flytta vårmötet. 

Vi gör ett nytt försök om två veckor, tisdagen den 31/3.Då är vi fortfarande stadgeenliga.

OBS! Vi byter plats till klubbhuset på Lundsbergs GK.Är det fint väder är tanken att vi vid behov kör mötet utomhus, framför klubbhuset.

MVH styrelsen Lundsbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

2020-02-26
Kallelse till vårmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Lundsbergs GK till vårmöte, tisdagen den 17 mars 2020.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Lilla galejan, Kulturhuset i Storfors (fd Folkets Hus)

Ifjol hade vi ett högt medlemsdeltagande på vårmötet, vilket var mycket roligt! Vi tänkte försöka bräcka det i år och behöver då Er hjälp. Under punkten övriga frågor vore det intressant att diskutera idéer och synpunkter på hur vi kan fortsätta att utveckla vår anläggning.

Klubben bjuder på fika.
Välkomna!


Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 kommer inom kort
2019-10-23
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte
Datum: Onsdagen den 13:e november
Tid: Klockan 18:00
Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Föredragningslista:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 4. Fastställande av föredragningslista.
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 7. Ekonomisk redovisning
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter
Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 10. Övriga frågor (information och diskussion).
§ 11. Mötets avslutande
För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här!

PS.
Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även informera om det nya handicapsystemet som genomförs nästa säsong.
Välkomna!