Övningsområden


Drivingrange

Rangen är öppen för alla gäster. En hink med 34 bollar kostar 30 kr. Man kan betala med betalkort. Medlemmar har även möjlighet att köpa en tag till bollautomaten.

Det finns 9 utslagsplatser samt en övningsbunker. Rangen har sex flaggor med exakta avstånd på bollfacken samt avståndsskyltar vid 150 och 200 meter.

Erbjudande om tag till bollautomaten

Man köper ett antal hinkar som laddas på en bolltag.Ju högre summa man laddar på tagen, desto bättre blir priset per hink.
De hinkar du inte använder i år, finns kvar nästa säsong.

Priser:
300:- ger 12 hinkar (25:- per hink)
600:- ger 30 hinkar (20:- per hink)
900:- ger 50 hinkar (18:- per hink)

Klicka här för att beställa eller fylla på en tag

Puttinggreen

Chip- och puttinggreen är belägen i direkt anslutning till klubbhuset.