Övningsområden


Drivingrange

Rangen är öppen för alla gäster. En hink med 34 bollar kostar 20 kr. Man kan betala med betalkort eller sms via wywallet. Det finns 9 utslagsplatser samt en övningsbunker. Rangen har sex flaggor med exakta avstånd på bollfacken samt avståndsskyltar vid 150 och 200 meter.

Lokal regel: Det är förbjudet att slå från gräset samt att hämta bollar ute från rangen.

 

 

Puttinggreen

Chip- och puttinggreen är belägen i direkt anslutning till klubbhuset.