Organisation


Styrelse

Ordförande
Joakim Kristoffersson
Vice ordförande
Henrik Mossfeldt
Sekreterare
Christian Sundby
Kassör
Torbjörn Åman
Ledamot
Perina Österberg
Ledamot
Per-Åke Österberg
Ledamot
Joakim Svärd
Suppleant
Ulf Jansson
Revisor
Hans Jildesten
Revisor
Tommy Svärd
Revisorsuppl
Claus Zügner

Tävlingskommitté

Ordförande Joakim Kristoffersson
Ledamot Henrik Mossfeldt

Valberedning

Ordförande Lars Thornberg
Ledamot Anders Pettersson

Marknadskommitté

Ordförande Perina Österberg
Christian Sundby

Ungdom/Juniorkommitté

Ordförande Joakim Kristoffersson

Utbildningskommitté

Ordförande Joakim Kristoffersson

Damkommitté

Ordförande Perina Österberg